Tyczenie punktów granicznych

Tyczenie punktów granicznych to czynność polegająca na wskazaniu oraz oznaczeniu w terenie granic nieruchomości.

Kiedy wykonać tyczenie granic:

W momencie, kiedy chcą Państwo wybudować ogrodzenie na granicy i mieć pewność, że stoi ono we właściwym miejscu, a nie na sąsiadującej działce.

Co państwo otrzymują:

Precyzyjne określenie i oznaczenie w terenie granic nieruchomości.

Tyczenie punktów granicznych
Tyczenie punktów granicznych.