Tyczenie budynku/sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie budynku/sieci uzbrojenia terenu to czynność polegająca na wyznaczeniu oraz oznaczeniu położenia w terenie elementów niezbędnych do realizacji projektu obiektu budowlanego.

Jak wygląda oznaczenie w terenie:

W przypadku tyczenia budynku zazwyczaj wyznaczamy obrys budynku pod zebranie ziemi i w celu określenia, gdzie usytuować ławy ciesielskie ( obrys taki stabilizujemy kołkami drewnianymi i oznaczamy farbą).

Kolejnym etapem jest oznaczenie gwoździami na ławach ciesielskich usytuowanie budynku (zwykle są to osie ścian, ale istnieje możliwość opracowania innych elementów budynku, w zależności od tego czego oczekuje Wykonawca).

Po uprzednim geodezyjnym opracowaniu na podstawie projektu, stabilizujemy przebieg sieci uzbrojenia terenu drewnianymi kołkami, gwoździami, a także oznaczamy farbą w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie ich położenia.

Co państwo otrzymują:

Wytyczenie obiektu budowlanego geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy, co stanowi element prac przygotowawczych pod budowę inwestycji.

Tyczenie na gruncie.
Tyczenie osi budynku na ławach ciesielskich.