Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne zawierające elementy oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej ( np. pod budowę domu)

Aktualność mapy:

Mapa do celów projektowych jest ważna do momentu zmian zaistniałych w obszarze jej opracowania.

Dla projektów pod budowę domu zazwyczaj taka mapa jest ważna przez około 3-6 miesięcy, ale nie jest to zasada prawnie określona.

Co państwo otrzymują:

W cenie otrzymują Państwo 4 kopie mapy do celów projektowych w wersji papierowej. Istnieje także możliwość przesłania dla Państwa dodatkowo opracowanie w wersji elektronicznej w formacie DXF lub/i PDF. 

Przykładowa mapa do celów projektowych