Mapa do celów projektowych – wszystko co musisz wiedzieć.

 • Czym jest i do czego służy mapa do celów projektowych (w skrócie mdcp)?
 • Co powinno się znajdować na mdcp?
 • Czy mapa zasadnicza i mdcp to to samo oraz skąd uzyskać te mapy?
 • Jak długo mdcp jest ważna i ile się na nią czeka?

Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania to jest to artykuł idealny dla ciebie.

Zapraszam do lektury!

Czym jest mapa do celów projektowych ?

Definicji dotyczącej tego określenia map należy szukać w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Art. 2 pkt. 7a), czyli de facto najważniejszej ustawie dla każdego geodety. Chcąc zdefiniować w prosty sposób czym jest owa mapa napisałbym, że jest to opracowanie kartograficzne zawierające elementy oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Mapy tego typu potrzebne są do niemal każdego projektu, np.:

 • domu;
 • przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych itp.;
 • nowej ulicy lub placu zabaw.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych ?

Mdcp  powinna obejmować obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. Obszar ten obejmuje zazwyczaj pas 30 metrów wokół działki przedmiotowej, dlatego niekiedy konieczne jest wejście na sąsiadujące działki, aby móc zrealizować pomiar.

Na mdcp muszą się znaleźć:

 • Granice, użytki gruntowe i numery nieruchomości w obszarze opracowania;
 • Opisy obiektów budowlanych w obszarze opracowania;
 • Sieci uzbrojenia terenu takie jak np. wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg, energetyka i inne o ile takowe są w obszarze opracowania;
 • Inne istotne elementy mapy takie jak np.: rzędne terenu, drzewa, ogrodzenia.

Integralną częścią mdcp jest też jej opis stanowiący w szczególności:

Różnica miedzy mapą zasadniczą, a mapą do celów projektowych:

Często te dwie mapy są ze sobą mylone, bo na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Mdcp jest aktualizowana przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi w momencie, gdy Klient zleci mu pomiar. Geodeta bazuje na mapie zasadniczej, którą pobiera z ośrodka geodezyjnego. Dane naniesione na tę mapę niekoniecznie muszą być aktualne lub/i wcześniejszy pomiar mógł być wykonywany dawno temu, gdzie dokładność określenia położenia punktów mogła być dużo niższa. Skutkować to może przedstawieniem pewnych elementów mapy niezgodnie z rzeczywistym stanem.

Mapa zasadnicza z zakresem opracowania przed pomiarem.

Pisząc pokrótce mapa zasadnicza przedstawia te same elementy co mdcp, ale dane na niej przedstawione są aktualne na stan ostatnich pomiarów w zakresie jej opracowania. Mdcp zawiera ponadto pełniejszy pomiar chociażby rzeźby terenu działki.  

Mapę zasadniczą mogą Państwo pobrać w PODGiK ( Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) w powiecie, w którym znajduje się działka z planowaną inwestycją.

Mapę zasadniczą będą Państwo potrzebować np. do:

 • Wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • wstępnego projektowania przyłączy.
Mdcp po zaktualizowaniu i opracowaniu.

Ważność i czas oczekiwania na mapę do celów projektowych:

Mdcp jest ważna do momentu zmian zaistniałych w obszarze jej opracowania. Zwykle dla projektanta taka mapa jest ważna przez około 3-6 miesięcy, ale nie jest to zasada prawnie określona.

Czas opracowania mapy zależy od miejsca oraz wielkości opracowania, ale zwykle trwa to od 2 do 4 tygodni.

MR GEODEZJA