Tyczenie. Jak wygląda i na czym polega?

Kolejną z głównych prac geodezyjnych, po mapie do celów projektowych, jest wytyczenie budynku ( a także innych obiektów) w terenie. Jest to wydarzenie bardzo istotne z punktu widzenia Inwestora, gdyż w końcu zaczynają się prace związane z budową inwestycji, a on zobaczy po raz pierwszy w terenie zarys wytyczonego budynku.

Czego geodeta potrzebuje, aby wytyczyć budynek?

Najlepiej dostarczyć geodecie projekt budowlany, ale zazwyczaj do opracowania wytyczenia wystarczą:

  • Projekt zagospodarowania terenu, czyli mapa do celów projektowych z naniesionym budynkiem i resztą infrastruktury przez projektanta;
  • Rzut fundamentów;
  • Rzut parteru.

Ponadto należy poinformować geodetę o tyczeniu odpowiednio wcześniej, aby miał on czas na opracowanie projektu pod wytyczenie oraz poinformować go, po konsultacji z Wykonawcą, jakie elementy należy wytyczyć.

Kiedy wytyczyć budynek?

Gdy Inwestor uzyska pozwolenie na budowę może rozpocząć prace przygotowawcze związane z budową, a jedną z nich jest geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie.

Pracę najlepiej rozpocząć od wezwania geodety na miejsce budowy, który określi zarys budynku pod zebranie humusu oraz naniesie punktu zero ( o którym w dalszej części artykułu). Dzięki temu będzie można przygotować wykop na odpowiednią głębokość oraz usytuować ławy ciesielskie.

Jak geodeta oznacza swoje wytyczenie w terenie?

Geodeta oznacza swoje wytyczenie poprzez wbicie drewnianego palika w grunt i pomalowanie go, aby można było go jednoznacznie określić w terenie. Taką praktykę stosuje się przy wytyczeniu budynku pod zebranie humusu.

Natomiast na ławach ciesielskich zostaje wbity gwóźdź i opisana oś ściany według oznaczenia jej w projekcie budowlanym. Osie ścian, są najczęściej tyczonym elementem pod budowę domu, ale istnieje też możliwość wytyczenia innych elementów według wskazań Wykonawcy np. narożniki fundamentów, parter z ociepleniem itd.

To jakie elementy będą tyczone należy uzgodnić z Wykonawcą, a następnie przekazać geodecie przed jego przyjazdem na plac budowy, aby wiedział co ma opracować.   

Reper roboczy, inaczej mówiąc punkt zero, jest to punkt od którego w projekcie odniesione są wszystkie miary, zaczynając od głębokości fundamentów, poprzez wysokość kondygnacji, na wysokości budynku kończąc. Najprościej mówiąc jest to poziom posadzki w budynku na gotowo. Punkt ten jest określony jako wysokość, rzędna nad poziomem morza w układzie Kronsztadt 86 lub układzie PL-EVRF2007-NH. Rzędną tą określa i nanosi się na trwały element w obszarze placu budowy.

Koniec tyczenia i co dalej?

Po wytyczeniu wszystkich osi sprawdza się kontrolnie czołówki, czyli odległości pomiędzy wytyczonymi punktami. Na koniec pozostaje już tylko dokonanie wpisu w dzienniku budowy, co jest elementem niezbędnym dla Inwestora, aby mógł potem odebrać budynek.

MR GEODEZJA