NIETYPOWE ZLECENIE

Ktoś może pomyśleć, że praca geodety jest monotonna i nie ma tu miejsca na nietypowe zadania. Jakiś czas temu miałem przyjemność otrzymać ciekawe zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych w celu zalegalizowania? domków na drzewie.

Przepisy dotyczące budowy domków na drzewie

Według przepisów Prawa Budowlanego domki na drzewie nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wyjątkiem mogą być przepisy lokalne, które mogą dotyczyć ograniczenia wysokości nad ziemią budowy takiego domku lub w przypadku budowy blisko sąsiedniej działki możliwa jest konieczność uzyskana zgody sąsiada.

Przedmiotem mojego zlecenia była mapa 2 domków na drzewach. Problemy mojej klientki zaczęły się w momencie wyrażenia chęci ich legalizacji, aby w przyszłości zaistniała możliwość wynajmu ich osobom trzecim ? w takim przypadku praca geodety jest niezbędna.

Praca nad mapą do celów projektowych

Po zgłoszeniu pracy do ośrodka geodezyjnego i uzyskaniu niezbędnych materiałów do wykonania mapy, pojechałem na miejsce pomiaru. Zakres opracowania liczył sobie prawie 2ha, gdyż oprócz działki przedmiotowej wykonuje się również pomiar w zakresie 30 metrów od granic przedmiotowej działki. Następnym krokiem było sczytanie mapy, czyli porównanie mapy z ośrodka geodezyjnego ze stanem faktycznym. Kolejno przeszedłem do pomiaru brakujących elementów, czyli drzew liściastych oraz iglastych, ogrodzeń, utwardzeń w postaci tłucznia, a także rzędnych terenu.

Legenda do mapy

Domki na drzewie oraz drewniane podesty niezwiązane trwale z gruntem są w tym wypadku istotnym elementem mapy do celów projektowych. Skoro nie są to rzeczy, które wykazuje się na mapie zasadniczej to nie ma też dla nich określonych symboli. W wypadku, gdy wykazuję takie elementy na mapie do celów projektowych to tworzę specjalną legendę (zdjęcie obok). Warto tutaj wspomnieć, że Inwestor lub Architekt może poprosić geodetę, aby wykazał na mapie do celów projektowych elementy, które nie są częścią mapy zasadniczej.

Tak prezentuje się domek w terenie…
… a tak został przedstawiony na mapie.

Finalnie miałem pełne ręce roboty i mnóstwo pomiaru (niespełna 300 pikiet, czyli tzw. pomierzonych punktów). Następnym krokiem było opracowanie wyników pomiaru, skompletowanie operatu oraz pliku wynikowego i przesłanie go do ośrodka geodezyjnego w celu weryfikacji. Po pozytywnym protokole weryfikacji można wydrukować mapy ze wszystkimi oznaczeniami, które szerzej opisywałem w artykule o mapie do celów projektowych oraz w tym wypadku z legendą do domków na drzewie i drewnianych podestów.

Wykonanie tego zlecenia było dla mnie bardzo przyjemnym doświadczeniem, ale też nie lada wyzwaniem związanym ze zrealizowaniem pomiaru oraz czytelnym przedstawieniem go na mapie. Oby więcej takich wyzwań!