Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne, które możemy dla Państwa wykonać to przede wszystkim mapa do celów projektowych, która jest niezbędna do realizacji projektu budowlanego (budynku lub sieci uzbrojenia terenu).

Kolejnym etapem jest tyczenie, które jest wyznaczeniem projektu w terenie.

Po wykonaniu obiektu budowlanego niezbędna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego, aby móc korzystać z tego obiektu.

Gdy chcą Państwo postawić ogrodzenie lub po prostu wiedzieć, gdzie przebiega wasza granica nieruchomości to służę tyczeniem punktów granicznych.

Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe? Nie ma problemu służę pomocą.

Pomiary tachimetrem Nikon NPL-362.